تریکو بوفالو – همه رنگ ها

تریکو بوفالو محصول ایران ، کلاف وزن متغیر حدود 550 گرم دارد ، برای بافت سبد ، کوله ، فرشینه ، کریر و … مناسب است.

توضیحات

تصویر نام محصول موجودی: قیمت: خریداری:hf:att:pa_scolor
تریکو بوفالو طوسی اسپرت TBF065

ناموجود

70,000 تومان%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو اسپرت TBF064

موجود

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو اسپرت TBF062

فقط 1 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو اسپرت TBF061

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو اسپرت TBF060

فقط 5 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو گردویی TBF059

ناموجود

70,000 تومان
تریکو بوفالو پنکیکی TBF058

ناموجود

70,000 تومان%da%a9%d8%b1%d9%85
تریکو بوفالو اسپرت TBF057

موجود

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو آجری TBF056

فقط 1 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
تریکو بوفالو اسپرت TBF055

موجود

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو اسپرت TBF054

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو اسپرت TBF053

فقط 4 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو سبز تیره TBF052

فقط 1 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
تریکو بوفالو اسپرت TBF051

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو سرمه ای اسپرت TBF050

فقط 3 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو سبزآبی TBF049

ناموجود

70,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c %d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو طوسی روشن TBF048

ناموجود

70,000 تومان%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو آبی روشن TBF047

فقط 4 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
تریکو بوفالو خردلی TBF046

ناموجود

70,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af
تریکو بوفالو آبی پاستلی TBF045

ناموجود

70,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c
تریکو بوفالو سرمه ای TBF044

فقط 5 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
تریکو بوفالو سبز لجنی TBF043

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو صورتی لایت TBF042

ناموجود

70,000 تومان%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
تریکو بوفالو طوسی ملانژ روشن TBF041

موجود

70,000 تومان
%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو صورتی TBF040

ناموجود

70,000 تومان%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
تریکو بوفالو کرم اسپرت TBF039

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %da%a9%d8%b1%d9%85
تریکو بوفالو اسپرت TBF038

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو طوسی اسپرت TBF037

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو اسپرت TBF036

فقط 4 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو نیلی TBF017

فقط 3 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
تریکو بوفالو گلبهی TBF033

ناموجود

70,000 تومان%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
تریکو بوفالو مسی TBF016

ناموجود

70,000 تومان%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2 %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
تریکو بوفالو مشکی TBF019

ناموجود

70,000 تومان%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c
تریکو بوفالو نارنجی TBF031

ناموجود

70,000 تومان%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
تریکو بوفالو عسلی TBF014

ناموجود

70,000 تومان%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c %da%a9%d8%b1%d9%85
تریکو بوفالو قرمز TBF034

ناموجود

70,000 تومان%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
تریکو بوفالو قهوه ای TBF006

ناموجود

70,000 تومان%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
تریکو بوفالو کرم اسپرت TBF003

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %da%a9%d8%b1%d9%85
تریکو بوفالو کرم خاکی TBF010

ناموجود

70,000 تومان%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c %da%a9%d8%b1%d9%85
تریکو بوفالو سوسنی TBF018

ناموجود

70,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
تریکو بوفالو شیری TBF008

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af
تریکو بوفالو طوسی TBF020

ناموجود

70,000 تومان%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو طوسی فیلی TBF032

ناموجود

70,000 تومان%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو سدری روشن TBF022

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سفید TBF009

موجود

70,000 تومان
%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af
تریکو بوفالو سوسنی TBF007

فقط 1 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
تریکو بوفالو سبز روشن TBF035

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبز روشن اسپرت TBF004

ناموجود

70,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبزآبی TBF028

فقط 2 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c %d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبزآبی اسپرت TBF002

ناموجود

70,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو زیتونی TBF027

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبز TBF02

فقط 1 عدد در انبار موجود است

70,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبز ارتشی TBF026

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو سبز دریایی TBF012

ناموجود

70,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
تریکو بوفالو خردلی TBF015

ناموجود

70,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
تریکو بوفالو زرد TBF029

ناموجود

70,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af
تریکو بوفالو زرشکی TBF024

موجود

70,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
تریکو بوفالو زرشکی اسپرت TBF005

موجود

70,000 تومان
%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو بنفش TBF025

ناموجود

70,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
تریکو بوفالو بنفش اسپرت TBF001

ناموجود

70,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
تریکو بوفالو پرتقالی TBF011

ناموجود

70,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
تریکو بوفالو خاکستری TBF030

ناموجود

70,000 تومان%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
تریکو بوفالو آبی TBF023

ناموجود

70,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c
تریکو بوفالو آبی نوزادی TBF013

ناموجود

70,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c

تریکو بوفالو محصول ایران است ، کلافها وزن ثابت ندارن و هر رنگ ممکن است وزن مشخص خود را داشته باشد .
تریکو محصول پرکاربرد و فانتزی و البته پر طرفدار است.
مناسب بافت انواع کارهای تریکو بافی از قبیل کریر نوزاد ، انواع باکس های نظم دهنده، سبد، کیف ، کوله پشتی ، فرشینه ، پادری و … می‌باشد. ضخامت بافتکو مناسب قلاب 6، 7 و 8 است. وزن این تریکو با تلورانس 50 گرم حدود 500گرم است.

این تریکو از نظر کشسانی در رنگهای مختلف متفاوت است ممکن است از کشسانی خیلی کم تا متوسط و مناسب برخوردار باشد .

توجه:
1. انتظار کمی اختلاف رنگ اصلی با عکس محصول را داشته باشید.
2. در صورتی که بافت نیمه کاره دارید برای تهیه نخ مورد نظر از طریق واتساپ فروشگاه اقدام کنید.
3. در نظر داشته باشید یک محصول با یک کد رنگ خاص ممکن است هربار با یک یا دو پرده اختلاف رنگ موجود شود.

توضیحات تکمیلی
وزن

500 گرم

مناسب براي قلاب بافی

بله

سایز پیشنهادي قلاب

6mm , 7mm

سایز پیشنهادي میل

8mm , 9mm

ساخت کشور

ایران

ضخامت کاموا

ضخیم

کاربرد

تزئینات خانگی , فرشینه , قلاب بافی , کیف

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تریکو بوفالو – همه رنگ ها”
شناسه محصول: TBF-all دسته: ,
تنوع رنگ

دارای تنوع طیف های رنگی متفاوت

ارسال سریع

از روش های پیشتاز، پست و پیک

محصولات پیشنهادی