توضیحات
تصویر نام محصول موجودی: قیمت: خریداری:hf:att:pa_scolor
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز پاستلی 964

موجود

5,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c %d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی(کوبلن) آبی 995

موجود

5,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) آبی 996

موجود

5,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) زرشکی اسپرت 99

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) قهوه ای 938

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سرمه ای تیره 939

فقط 1 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) آبی اسپرت 93

ناموجود

5,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 943

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) نارنجی 946

ناموجود

5,000 تومان%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز اسپرت 94

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) زرد اسپرت 90

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) ارغوانی 915

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) ارغوانی 917

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز اسپرت 92

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 935

فقط 1 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) زرشکی 902

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز زیتونی 904

ناموجود

5,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 906

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 907

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی مرجانی 891

ناموجود

5,000 تومان%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی 894

ناموجود

5,000 تومان%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 895

ناموجود

5,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) آجری 900

فقط 4 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2 %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) قهوه ای 801

ناموجود

5,000 تومان%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) آلبالویی 814

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) قرمز 817

ناموجود

5,000 تومان%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی 818

موجود

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) نارنجی 740

ناموجود

5,000 تومان%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) پرتقالی 742

موجود

5,000 تومان
%d8%b2%d8%b1%d8%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) خردلی 782

موجود

5,000 تومان
%d8%b2%d8%b1%d8%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سرمه ای روشن 796

فقط 1 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز 699

ناموجود

5,000 تومان%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) شیری 712

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) زرد 726

ناموجود

5,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) کرم نسکافه ای 738

موجود

5,000 تومان
%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c %da%a9%d8%b1%d9%85
نخ گلدوزی (کوبلن) کرم 739

ناموجود

5,000 تومان%da%a9%d8%b1%d9%85
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی 605

فقط 1 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) قرمز روشن 666

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) آسمانی اسپرت 67

ناموجود

5,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
نخ گلدوزی (کوبلن) مسی آجری اسپرت 69

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) زیتونی 580

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) سرخابی 600

موجود

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی 602

فقط 1 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی 603

فقط 2 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) یاسی اسپرت 52

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
نخ گلدوزی (کوبلن) سفید B5200

موجود

5,000 تومان
%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) طوسی اسپرت 53

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) بنفش بادمجانی 550

موجود

5,000 تومان
%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) فیروزه ای 3846

ناموجود

5,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) زرد 444

ناموجود

5,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) لیمویی 445

موجود

5,000 تومان
%d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) صورتی اسپرت 48

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) آجری اسپرت 51

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) گلبهی 352

فقط 2 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) گلبهی 353

موجود

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) مرجانی 3705

فقط 2 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) بنفش 3837

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) دونه اناری 321

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) آلبالویی روشن 326

موجود

5,000 تومان
%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) آسمانی 3325

ناموجود

5,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) بنفش 333

موجود

5,000 تومان
%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) قهوه ای سوخته 3371

ناموجود

5,000 تومان%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) مشکی 310

ناموجود

5,000 تومان%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) کالباسی 316

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4 %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) طوسی 317

موجود

5,000 تومان
%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) نقره ای 318

فقط 2 عدد در انبار موجود است

5,000 تومان
%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) یاسی 155

موجود

5,000 تومان
%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) زرشکی آلبالویی اسپرت 115

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) یاسی 211

ناموجود

5,000 تومان%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) دارچینی 300

موجود

5,000 تومان
%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) زرد 307

ناموجود

5,000 تومان%d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) خردلی اسپرت 111

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b2%d8%b1%d8%af
نخ گلدوزی (کوبلن) آبی اسپرت 121

ناموجود

5,000 تومان%d8%a2%d8%a8%db%8c %da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af
نخ گلدوزی (کوبلن) سبز اسپرت 125

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b3%d8%a8%d8%b2
نخ گلدوزی (کوبلن) بنفش بادمجانی 154

موجود

5,000 تومان
%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
نخ گلدوزی (کوبلن) کرم شکلاتی اسپرت 105

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) نارنجی اسپرت 106

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
نخ گلدوزی (کوبلن) سرخابی اسپرت 107

ناموجود

5,000 تومان%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
نخ گلدوزی (دمسه) و بوبین - بوبین - پلکسی

ناموجود

2,500 تومان%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af
نخ گلدوزی (دمسه) و بوبین - بوبین - ام دی اف

ناموجود

1,500 تومان%da%a9%d8%b1%d9%85

نخ گلدوزی مناسب شماره دوزی، کوبلن دوزی، نیدل پانچ و بافت دستبند

نخ گلدوزی پنگوئن جزء پرطرفدارترین نخ‌های گلدوزی در بازار ایران شده است. علت آن، قیمت مناسب و طیف  رنگی بسیار متنوعی است که نخ پنگوئن دارد. علاوه بر این دو مورد این نخ ها از استحکام، ثبات رنگ بالا و درخشندگی بالایی برخوردارند بطور کلی کیفیت آنها با نخ دمسه فرانسوی تقریبا برابری می‌کند. این نوع نخ دارای ثبات رنگ بسیار عالی ست .

از نخ‌های گلدوزی پنگوئن علاوه بر گلدوزی، برای شماره دوزی، بخارا دوزی، کوبلن و یا حتی بافت دستبند نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که در زمینه گلدوزی فعالیت می‌کنید و دنبال یک نخ با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب هستید نخ پنگوئن و آیرو که تولید همین شرکت است گزینه مناسبی خواهد بود.

نخ های پنگوئن و آیرو نیز مانند نخ های دمسه و آنکور در کلاف های 8 متری تولید و عرضه می‌شوند.

هر کلاف نخ گلدوزی پنگوئن و آیرو از 6 رشته نخ بسیار نازک تشکیل شده است که به کمک دست قابل  جداسازی است. بعضی افراد برای گلدوزی طرح های بسیار ظریف رشته‌های آنها را از هم جدا می‌کنند. طیف رنگی این نخ بسیار گسترده است.

این نخ‌های گلدوزی هم به صورت کلاف تکی و هم در قالب پک‌های متنوع از طریق فروشگاه قابل سفارش هستند.

بوبین برای منظم نگه داشتن نخهای گلدوزی استفاده میشود .

بخاطر نوع نمایشگر شما، رنگ های نمایش داده شده در نمایشگر شما ممکن است با رنگ واقعی محصول کمی متفاوت باشد.

توضیحات تکمیلی
وزن

10 گرم

ابعاد

3 × 3 × 10 سانتیمتر

برند

پنگوئن

جنس نخ

آکریلیک

متراژ هر کلاف

8 متر

ضخامت کاموا

نازك

ساخت کشور

چین

سایز پیشنهادي قلاب

2mm

مناسب براي قلاب بافی

بله

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نخ گلدوزی (کوبلن) – همه رنگ‌ها”
تنوع رنگ

دارای تنوع طیف های رنگی متفاوت

ارسال سریع

از روش های پیشتاز، پست و پیک

محصولات پیشنهادی